یکشنبه ۰۲ مهر ۰۲

زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

۸۰ کلمه مشترک بین ترکی استانبولی و انگلیسی

۲۴ بازديد

در تمام زبان های دنیا کلماتی وجود دارند که از زبان های دیگر وارد شده اند، در زبان ترکی استانبولی نیز واژه های متفاوتی از زبان های فارسی، عربی، فرانسه، انگلیسی و آلمانی وارد شده.

جملات انگیزشی در زبان ترکی استانبولی

۳۰ بازديد


در ادامه جملات انگیزشی ترکی استانبولی را میخوانید. این جملات انگیزشی بسیاریشان برای ما اشنا هستند چون جملات افراد معروف دنیا هستند و احتمالا آنها را چندباری شنیده اید. اما الان آنها را به زبان ترکی استانبولی مطالعه میکنید. 

جمع بستن کلمات در ترکی استانبولی

۲۷ بازديد


در زبان ترکی استانبولی برای جمع بستن کلمات بایستی از دو پسوند lar – ler استفاده کنیم و این پسوند ها به کلمات اضافه میشوند و آنهارا جمع میبندند.