شنبه ۱۲ اسفند ۰۲

آزمون DELF و DALF

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

آزمون مهارت زبان فرانسه

۵۴ بازديد


آزمون های زبان فرانسه کدام اند؟

زبان فرانسه شما چقدر خوب است؟ شما می توانید با شرکت در آزمون مهارت زبان فرانسه، سطح دقیق و شایستگی خود را مشخص کنید. چرا، چگونه، چه زمانی، کجا، و کدام آزمون رسمی را باید بین DILF، DELF، DALF، TEF، TCF Canada، TEF Québec و TELC انتخاب کنید؟ در این مطلب با ما همراه باشید تا این موضوع را کامل شرح داده تا متوجه شویم در کدام آزمون باید شرکت نماییم.