چهارشنبه ۱۰ آذر ۰۰

تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا (زبان انگلیسی و زبان فرانسوی)

۰ بازديد

از آن جایی که زبان انگلیسی و زبان فرانسوی زبان های رسمی کشور کانادا محسوب می شوند، زبان آموزش نیز در این کشور به همین دو زبان است. بنابراین برای تحصیل در کانادا به حداقل نمره زبان برای اثبات مهارت های زبانی نیاز پیدا خواهید کرد.

توجه داشته باشید که ممکن است باتوجه به عوامل مختلفی مانند موسسه و دانشگاه محل تحصیل، مقطع تحصیلی، رشته و سایر موارد حداقل نمره مورد نیاز متفاوت باشد اما در جدول زیر به طور کلی به آن ها می پردازیم.

مقاطع تحصیلی
متفاوت در کانادا
آزمون تافل آزمون آیلتس
مدرک زبان مورد نیاز برای مدارس کانادا آزمون زبان در این مقطع لازم نیست. آزمون زبان در این مقطع لازم نیست.
مدرک زبان مورد نیاز برای کالج های کانادا حداقل 92 تا 100 حداقل نمره کل 6
مدرک زبان مورد نیاز برای مقطع کارشناسی در کانادا حداقل 92 تا 100 حداقل نمره کل 6
مدرک زبان مورد نیاز برای مقطع کارشناسی ارشد در کانادا حداقل نمره کل در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و مدیریت: حداقل 92 تا 100
حداقل نمره کل در رشته های حقوق، تجارت و پزشکی: حداقل 100 به بالا
حداقل نمره کل در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و مدیریت: حداقل 6.5
حداقل نمره کل در رشته های حقوق، تجارت و پزشکی: 7 به بالا
مدرک زبان مورد نیاز برای مقطع دکتری در کانادا حداقل نمره کل 100 به بالا حداقل نمره کل 7 به بالا

درباره مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا با مراجعه به لینک بیشتر بخوانید.