یکشنبه ۰۲ مهر ۰۲

نحوه سوالی کردن جملات

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

سوالی کردن جملات در زبان فرانسوی

۲۸ بازديد
در زبان فرانسه مجموعه ای از کلمات پرسشی وجود دارد که نحوهٔ استفاده از آنها تقریبا با زبان انگلیسی یکسان است. برای پرسیدن زمان، مکان، فاعل و دلیل، کلمات پرسشی خاصی در زبان فرانسه وجود دارد که در ادامه، در قالب مثال، چند مورد از آنها را یاد می گیرید.