یکشنبه ۱۶ بهمن ۰۱

نحوه سوالی کردن جملات

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

سوالی کردن جملات در زبان فرانسوی

۸ بازديد
در زبان فرانسه مجموعه ای از کلمات پرسشی وجود دارد که نحوهٔ استفاده از آنها تقریبا با زبان انگلیسی یکسان است. برای پرسیدن زمان، مکان، فاعل و دلیل، کلمات پرسشی خاصی در زبان فرانسه وجود دارد که در ادامه، در قالب مثال، چند مورد از آنها را یاد می گیرید.