پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۰۳

Using News To Learn English

آموزش زبان و آموزشهای ضروری در مورد مهاجرت تحصیلی و اعزام دانشجو

آموزش انگلیسی با اخبار (Using News To Learn English)

۶۴ بازديد
اخبار(news) منبعی است که مردم را از رویداد ها و تحولات جدید آگاه می سازد، ازاین رو یک راه موثر برای یادگیری زبان انگلیسی می باشد. نکته طلایی آموزش زبان انگلیسی با اخبار چنین است که شما می توانید همگام با یادگیری جدیدترین اصطلاحات زبان انگلیسی به راحتی در مورد موضوعات مختلف اطلاعات گسترده ای را کسب کنید و حتی درمورد آنها صحبت کنید.